88x31.lt


Parsisiųskite Flash grotuvą iš čia

Renginys: Emocijos
Data: 2017-04-29, 00:00
Vieta: Jurbarko kultūros centre, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarkas
Kaina:

PATVIRTINTA

Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-5


RESPUBLIKINIO ŠIUOLAIKINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIO-KONKURSO „EMOCIJOS“

NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS


1. Respublikinis šiuolaikinių šokių festivalis-konkursas „Emocijos“ (toliau – festivalis-konkursas) – kasmetinis įvairių stilių šiuolaikinių šokių grupių pasirodymas, skirtas Tarptautinei šokio dienai paminėti.

2. Festivalis-konkursas vyks 2017 m. balandžio 29 d. Jurbarko kultūros centre (Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarkas).


II. FESTIVALIO-KONKURSO TIKSLAI


3. Festivalis-konkursas siekia šių tikslų:

3.1. sudaryti sąlygas pasirodyti įvairių stilių šiuolaikinių šokių grupėms;

3.2. skatinti visuomenės domėjimąsi įvairių stilių šokiais.

3.3. skatinti šokėjų bei kolektyvų vadovų bendradarbiavimą.

3.4. šokį pristatyti kaip vieną iš būdų, skatinančių sveikai gyventi ir turiningai praleisti laisvalaikį.

3.5. dalintis patirtimi ir atkreipti dėmesį į aukštesnį atlikimo lygį.

3.6. siekti, kad šokėjai patirtų judėjimo, kūrybos, atlikimo, pažinimo ir saviraiškos džiaugsmą.


III. DALYVIAI


4. Festivalio-konkurso dalyviai varžosi šiose amžiaus grupėse:

4.1. I grupė – ikimokyklinio amžiaus vaikų;

4.2. II grupė –7–10 metų amžiaus vaikų;

4.3. III grupė – 11–14 metų amžiaus paauglių;

4.4. IV grupė – 15-18 metų amžiaus jaunimo;

4.5. V grupė – suaugusiųjų nuo 19 metų amžiaus.

5. Jeigu kartu šoka vadovas, kolektyvas priskiriamas suaugusiųjų grupei.


IV. KATEGORIJOS


6. Festivalyje-konkurse pristatomi šių kategorijų šokiai:

6.1. Gatvės šokio – šokių kompozicijos, sukurtos naudojant visų gatvės stilių technikas: hip-hop, tecktonik, breaking, popping, locking ir kt.;

6.2. Šou šokio šokių kompozicijos, sukurtos naudojant street dance, funky, estradinio, ritminio, charakterinio, pramoginio, lindy-hop, linijinio, country ir kt. šokio technikas, jas derinant su šou elementais;

6.3. Pop šokio – kompozicijos, sukurtos naudojant estradinio, ritminio, charakterinio, pramoginio, lindy-hop, linijinių, country ir kt. šokių technikas;

6.4. Charakterinio šokio – kompozicijos, sukurtos naudojant charakterinio, kitų pasaulio šalių šokių technikas;

6.5. Šiuolaikinio šokiokompozicijos, sukurtos naudojant baleto, modernaus baleto, jazzo ir šiuolaikinio šokio technikas.


V. REIKALAVIMAI


7. Festivalio-konkurso dalyviai atlieka po vieną arba du šokius (vieno šokio trukmė iki 5 minučių).

8. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 5 atlikėjai.

9. Repertuaras, kūrinio išpildymas, kolektyvo įvaizdis turi atitikti atlikėjų amžių bei scenos estetinius reikalavimus.

10. Muzika turi būti įrašyta CD arba USB laikmeną.


VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI


11. Šokių grupių pasirodymus vertins profesionali komisija.

12. Bus vertinama atlikimo technika, artistiškumas, šokio idėja, estetinis pateikimas, originalumas, režisūrinis sprendimas.

13. Kiekvienoje amžiaus ir stiliaus grupėjė bus išrinkti I, II, III vietos laimėtojai bei suteiktos atskiros nominacijos už puikiai sušoktus šokius.


VII. FESTIVALIO-KONKURSO SĄLYGOS


14. Kolektyvai, norintys dalyvauti festivalyje-konkurse, iki kovo 31 dienos turi atsiųsti užpildytą dalyvio anketą (pridedama) šiuo adresu: kdonauskiene@yahoo.com.

15. Dalyvio mokestis:

15.1. atliekant vieną šokį – 8 eurai asmeniui;

15.2. atliekant du šokius – 10 eurų asmeniui.

16. Dalyvio mokestis sumokamas atvykus į festivalį-konkursą (bus išrašyta sąskaita-faktūra).

17. Dalyviai į festivalį-konkursą atvyksta savo transportu, transporto išlaidas apmoka komandiruojanti įstaiga.


VIII. FESTIVALIO-KONKURSO ORGANIZATORIAI


18. Festivalį-konkursą organizuoja Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Kristė Donauskienė, tel. 8 662 40011, el. paštas kdonauskiene@yahoo.com.


________________________

Respublikinio šiuolaikinių šokių festivalio-konkurso „Emocijos“ nuostatų

priedasRESPUBLIKINIO ŠIUOLAIKINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIO-KONKURSO

EMOCIJOS“


DALYVIO ANKETAPilnas šokių kolektyvo pavadinimas (miestas) ........................................................................

......................................................................................................................................................

Vadovo vardas, pavardė ...........................................................................................................

Tel. Nr. ........................................................................................................................................

El. Paštas ....................................................................................................................................


Informacija apie atliekamus šokius


Dalyviai:

I. Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė

 

II. Vaikų grupė (7–10 metų)

 

III. Paauglių grupė (11–14 metų)

 

IV. Jaunimo grupė (15–18 metų)

 

V. Suaugusiųjų grupė (nuo 19 metų)

 


Kategorijos:

Gatvės šokis

 

Šou šokis

 

Pop šokis

 

Charakterinis šokis

 

Šiuolaikinis šokis

 


Atlikėjų skaičius ........................................................................................................................

Šokio pavadinimas: ...................................................................................................................

Choreografijos autorius ...........................................................................................................

Muzikos autorius ......................................................................................................................

Kompozicijos trukmė ................................................................................................................Užpildytą anketą iki 2017 m. kovo 31 d. atsiųsti el. paštu: kdonauskiene@yahoo.comNaujieną paskelbė: Admin (2017-01-09 18:33)Pamiršau Slaptažodį
ID:
Parsisiųskite Flash grotuvą iš čia
Pirmas psl. Reklama Statistika